Leasefiets: “Geen administratieve lasten meer!”

Goed nieuws voor de leasefiets! Werkgever en werknemer kunnen binnenkort eenvoudig afspraken maken over de dagen dat er wel en geen gebruik wordt gemaakt van de leasefiets en over het combineren van de leasefiets met een kilometervergoeding voor de eigen auto. Dit is een hele mooie stap in de goede richting!

 

Huidige situatie…

De 7% bijtelling is in 2020 geïntroduceerd. Sindsdien schuurt de fiets van de zaak met de onbelaste reiskostenvergoeding, de werkkostenregeling en de bijtelling. Een werknemer die gebruik maakt van een leasefiets, kan alleen aanspraak maken op de onbelaste kilometervergoeding voor een ander vervoermiddel als er een kilometeradministratie wordt bijgehouden. De werknemer moet aantonen op welke dagen er gebruik wordt gemaakt van dat andere vervoermiddel.

 

Nieuwe situatie…

Om de bewijslast bij een vaste reiskostenvergoeding voor een leasefiets te vereenvoudigen, kunnen werkgever en werknemer nu onderling afspraken maken over het uitkeren van de onbelaste kilometervergoeding naast de fiets van de zaak. Dit voor de dagen dat er gebruik wordt gemaakt van een ander vervoermiddel dan de leasefiets en zonder dat een uitgebreide kilometeradministratie hoeft te worden bijgehouden. De gemaakte afspraak is de basis voor de vaststelling van een (vaste) onbelaste reiskostenvergoeding. Een incidentele afwijking leidt niet tot een aanpassing van de kilometervergoeding.

 

Op zoek naar een leasefiets? Stap achterop en wij laten je de mogelijkheden zien! Kijk ook op onze website www.aaleasefiets.nl voor meer informatie.