AA Lease

AA Lease hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement beschrijft AA Lease hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze Privacy Verantwoordelijke:

 

AA Lease
Ewout de Graaf
Laan der Verenigde Naties 57
3316 AK Dordrecht
Telefoonnummer: 078 – 631 13 12
E-mail: privacy@aalease.nl
KVK nummer: 23025125

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
AA Lease verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u, of u werkgever deze gegevens aan ons heeft verstrekt. AA Lease respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt. AA Lease verwerkt (een deel van) de onderstaande persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Contactgegevens (telefoon en e-mail)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Rijbewijsgegevens
 • Kenteken voertuig
 • Chassisnummer voertuig
 • Bekeuringen, tanktransacties en schadegevallen
 •  Andere relevante (ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door u zoals de e-mails die u aan ons stuurt.

 

Van een bestuurder van een rechtspersoon kunnen wij daarnaast de volgende zaken verwerken:

 • Werkgever en functie
 • Externe betalingservaringen
 • Betrokkenheid bij faillissementen, surseances of schuldsanering

 

Wanneer u gebruikt maakt van privé lease, of wanneer u met uw eenmanszaak of V.O.F. een zakelijk leasecontract heeft, dan verwerken wij naast bovenstaande (een deel van de) onderstaande gegevens van u:

 • Financiële en bankgegevens
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssamenstelling
 • Werkgever, type dienstverband en functie

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken
AA Lease verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelaties voor commerciële doeleinden en onze specifieke dienstverlening met betrekking tot de lease overeenkomst.
 • Het verzorgen van een offerte, het opstellen van een leasecontract inclusief een financiële toetsing.
 • Het afhandelen van bestelling en aflevering van de auto (inclusief facturering), het verwerken in financiële administratie en logistieke afhandeling.
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met servicepartners om contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om service-afspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices, te weten:
  • Reparatie, onderhoud en bandvervanging
  • Zomer- en winterbandenwissels
  • Inzet van vervangend vervoer
  • Afhandeling van schade, ruitherstel en afwikkeling met de verzekering
  • Hulpverlening
 • Het bieden van service rondom het afnemen van diensten in het kader van leasecontract, het faciliteren van garantieverplichtingen en productherroepingen van dealer of importeur, het herinneren aan het uitvoeren van APK of bandenwissel.
 • Het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het verzorgen van een brandstofpas en het verwerken en factureren van de tanktransacties.
 • Het verwerken en factureren van bekeuringen.
 • Het analyseren van de verkregen informatie (zoals tanktransacties, kilometerregistratie, schades en bekeuringen) ten behoeve van rapportages aan gebruiker en werkgever.
 • De afhandeling van de verkoop van een ex-lease auto aan het einde van de leaseperiode aan de gebruiker.
 • Het bieden van service rondom logistiek van de lease auto.
 • Het uitvoeren van eigen marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren.
 • Het versturen van commerciële berichten en het voeren van directe marketingcampagnes.
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 • Het bieden van diensten op internet.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze overeenkomsten.

 

Wij verwerken deze gegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Om te voldoen aan verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
 • Ten behoeve van de uitvoering van de lease overeenkomst.
 • Om onze gerechtvaardigde belangen of van een derde te behartigen.
 • Om uw keuze vast te leggen met betrekking tot het ontvangen van marketing gerelateerde informatie.

 

Hoelang wij gegevens bewaren
AA Lease zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnenbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden.

 • Het versturen van nieuwsbrieven. Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt namelijk te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@aalease.nl
 • Contact opnemen. Op het moment dat u contact met ons opneemt via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar bewaard.
 • Bezoek website. Wanneer u onze website bezoekt, worden het IP-adres en de door u bezochte pagina’s vastgelegd. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijfsnaam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 • Lease activiteiten. De persoonsgegevens die AA Lease verzamelt en verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de leaseactiviteiten, bewaart AA Lease conform onderstaand bewaarschema. Daarna zal AA Lease uw persoonsgegevens binnen 14 dagen verwijderen, tenzij AA Lease op grond van wetgeving verplicht is uw persoonsgegevens langer te bewaren.
 • Naam – 7 jaar na einde leasecontract
 • Adres, postcode en woonplaats – 6 maanden na einde leasecontract
 • Contactgegevens (telefoon en e-mail) – 6 maanden na einde leasecontract
 • Geboortedatum – 6 maanden na einde leasecontract
 • Geslacht – 6 maanden na einde leasecontract
 • Rijbewijsgegevens – 6 maanden na einde leasecontract
 • Kenteken voertuig – onbeperkt
 • Chassisnummer voertuig – onbeperkt
 • Bekeuringen, tanktransacties en schadegevallen – 7 jaar na einde leasecontract

 

Van een bestuurder van een rechtspersoon kunnen wij daarnaast de volgende zaken verwerken:

 • Werkgever en functie – 7 jaar na einde leasecontract
 • Externe betalingservaringen – 6 maanden na einde leasecontract
 • Betrokkenheid bij faillissementen, surseances of schuldsanering – 6 maanden na einde leasecontract

 

Wanneer u gebruik maakt van privé lease of wanneer u met uw eenmanszaak of V.O.F. een zakelijk leasecontract heeft, dan verwerken wij naast bovenstaande (een deel van de) onderstaande gegevens van u:

 • Financiële en bankgegevens – 6 maanden na einde leasecontract
 • Burgerlijke staat – 6 maanden na einde leasecontract
 • Gezinssamenstelling – 6 maanden na einde leasecontract
 • Werkgever, type dienstverband en functie – 6 maanden na einde leasecontract
 • Externe betalingservaringen – 6 maanden na einde leasecontract
 • Betrokkenheid bij faillissementen, surseances en schuldsanering – 6 maanden na einde leasecontract

 

Delen met derden

AA Lease deelt uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld een justitieel verzoek). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst of data uitwisselingsovereenkomst, om te zorgen voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als bij AA Lease ten aanzien van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gehanteerd. AA Lease blijft (mede)verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan AA Lease uw persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden verstrekken. Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau.

 

In kaart brengen websitebezoek
Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browserervaring te kunnen bieden. In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen.

 

Benadering van betrokkenen
AA Lease kan u benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar onze Privacy Verantwoordelijke. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. AA Lease zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

 

Naast het recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:

 • Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van AA Lease of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

 

Beveiliging en bescherming van gegevens

AA Lease neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende technische en organisatorische maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Verantwoordelijke. AA Lease heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.

 

Wijzigingen
AA Lease is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien in mei 2018.