Definitief verbod in 2035 op verkoop van nieuwe auto’s en kleine bedrijfswagens die CO2 uitstoten.

Vanaf 2035 mogen nieuwe auto’s in de Europese Unie geen CO2 meer uitstoten. Niet alleen het Europees Parlement, maar ook de Europese Raad is akkoord gegaan met de autoplannen van de EU tot 2035.

Vanaf 2035 zijn alle nieuwe auto’s die in de Europese Unie worden verkocht, verplicht om CO2-uitstootvrij te zijn. Dit geldt zowel voor personenauto’s als kleine bedrijfswagens. Het is de bedoeling dat de uitstootdoelen voor auto’s jaarlijks steeds verder naar beneden worden bijgesteld tot deze 0 bedraagt in 2035. Hierna is het niet meer mogelijk om nieuwe auto’s te verkopen die op fossiele brandstoffen rijden.

 

Aangezien auto’s en busjes gemiddeld 15 jaar op de weg blijven, moet er snel actie worden ondernomen. De auto is de enige vorm van vervoer waarbij snel overgestapt kan worden op elektrisch of waterstof als energiebron en de markt is daar al klaar voor.

 

Einddoel: In 2050 moeten alle auto’s, zowel bestaand als nieuw, CO2 neutraal zijn.

 

Welke gevolgen heeft deze ontwikkeling op het wagenpark van onze klant?

De elektrificatie gaat geleidelijk door en het aanbod van elektrische personenauto’s en bedrijfswagens wordt steeds groter. Daar waar de beperkte actieradius eerder als nadeel werd bevonden, is dit inmiddels in mindere mate het geval. Nieuwe wetgeving, waaronder beperkingen in stadscentra vanaf 2025, zorgen ervoor dat bedrijven worden gedwongen om over te gaan op een elektrisch wagenpark. Er wordt dan ook verwacht dat het overgrote deel van het wagenpark van klanten elektrisch wordt.

 

Meer elektrische auto’s in het wagenpark betekent ook meer vraag naar eigen laadvoorzieningen. Dit geldt zowel zakelijk als privé. Het persoonlijke advies vanuit AA Lease wordt steeds belangrijker, ook gezien de wisselende elektriciteitsprijzen.

 

Wat betekent dit voor de levertijden?

Op dit moment hebben we al te maken met extreem lange levertijden. Verwacht wordt dat de huidige ontwikkelingen (zoals chiptekort) in stand blijven en hiermee de leverproblematiek in 2023 ook actueel is.

 

Jaarlijks wordt het CO2 uitstootdoel verlaagd om zo het aanbod van benzine- en dieselauto’s verder te beperken. Deze beperkingen zullen uiteindelijk leiden tot meer vraag dan aanbod. Er wordt verwacht dat het leveringsprobleem van benzine- en dieselauto’s nog groter wordt.

 

Hoe kan AA Lease helpen?

Bedrijven willen wij zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Dit doen wij middels een slimme duurzaamheidscan. We maken een scan van het huidige wagenpark en brengen in kaart hoe het wagenpark duurzamer kan worden ingericht. In ons advies beperken we ons niet alleen tot het autogebruik, maar worden alle mobiliteitsvormen meegenomen als mogelijke oplossing/alternatief. Denk hierbij aan een mobiliteitskaart, verhuur, fietslease en het delen van auto’s.

 

Wij kunnen klanten voorzien van uitgebreide rapportages, zowel op klant- als berijderniveau. In de rapportages staan alle gegevens van het wagenpark vermeld en wordt ook vroegtijdig melding gemaakt van excessen. Indien gewenst verstuurt AA Lease periodiek een aparte rapportage per voertuig aan de berijders. Dit met de bedoeling dat berijders zich bewust worden van hun rijgedrag. Om een bewust rijgedrag verder te stimuleren, is het mogelijk om een berijderprogramma met incentives te starten.

 

Op zoek naar een bedrijfswagen? Wij zijn een bedrijfswagenspecialist en kunnen meer informatie verstrekken over de mogelijkheden van elektrische bedrijfswagens. Je krijgt altijd advies op maat voor de klant en de berijder(s).

 

Inmiddels hebben diverse klanten van AA Lease de duurzame stap gemaakt, desgewenst brengen wij u ook met hen in contact om ervaringen te delen.

 

Kortom duurzaam moet je doen, samen met AA Lease!