Bij een verkeersovertreding met de leaseauto ontvangt AA Lease de bekeuringen van de desbetreffende instantie. AA Lease betaalt de bekeuringen aan de instantie, zodat aanmaningskosten worden voorkomen. Vervolgens stuurt AA Lease een factuur naar de lessee/berijder. Deze factuur moet u aan AA Lease betalen.

 

Bent u het niet eens met de bekeuring? Het is altijd mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Dit kunt u doen bij de desbetreffende instantie. Op de ontvangen beschikking staat vermeld hoe u dit kunt doen. Om bezwaar aan te tekenen, heeft u een machtiging van AA Lease nodig. U kunt deze bij ons opvragen via bekeuringen@aalease.nl. Hoewel u een bezwaarprodcedure bent gestart, moet u de bekeuring wel betalen aan AA Lease. Maar, wanneer uw bezwaar gegrond verklaard wordt dan stort AA Lease het door u betaalde bedrag aan u terug.

Originele bekeuringen downloaden

Als berijder van AA Lease of AA Rental kunt u uw (originele) bekeuring bekijken en ook afdrukken. Voer hieronder het beschikkingsnummer van de bekeuring in. Deze staat vermeld op de factuur. Klik vervolgens op ‘opvragen’ en de bekeuring wordt geopend.

Let op: voer alleen de cijfers in van het beschikkingsnummer.