AA Lease

Bekeuringen

Bij een verkeersovertreding met de leaseauto ontvangt AA Lease de bekeuringen van de desbetreffende instantie. Vervolgens betaalt AA Lease de bekeuringen aan de instantie met de bedoeling dat er extra kosten (zoals aanmaningskosten) worden voorkomen. Daarna stuurt AA Lease een factuur naar de lessee/berijder. Deze factuur moet u aan AA Lease betalen.

 

Bent u het niet eens met de bekeuring? U heeft altijd de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Dit kunt u doen bij de desbetreffende instantie. Op de ontvangen beschikking staat vermeld hoe u dit kunt doen. Om bezwaar aan te tekenen, heeft u wel een machtiging van AA Lease nodig. U kunt deze bij ons opvragen via bekeuringen@aalease.nl. Hoewel u een bezwaarprocedure bent gestart, moet u de bekeuring wel betalen aan AA Lease. Maar, wanneer uw bezwaar gegrond verklaard wordt dan stort AA Lease het door u betaalde bedrag aan u terug.

Heeft u vragen?