AA Lease

People & Profit

De wereld van mobiliteit en duurzaamheid verandert snel en daarmee stijgt het belang van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Op het gebied van duurzame mobiliteit, concentreren wij ons op slimme mobiliteit die voorziet in de behoeftes van keuzevrijheid, flexibiliteit, efficiëntie en ook milieuvriendelijkheid. Als we kijken naar het maatschappelijke aspect dan weten wij het MVO beleid op de juiste manier in te vullen. Dit doen wij door samen te werken met verschillende partners, verenigingen en stichtingen.


Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht

Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht wil de regio mooier, socialer, krachtiger en duurzamer maken. Met zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. Wij willen impact maken op het gebied van mens, maatschappij en milieu. We willen de regio mooier, sociale, krachtiger en duurzamer maken.

 


Oxfam Novib

Een wereldwijde organisatie die sinds 1956 onrecht, maar ook armoede actief aanpakt. Dat doen zij door vier factoren aan te pakken, namelijk: voedselzekerheid, veiligheid, rechtvaardigheid en perspectief. Als ambassadeur van Oxfam Novib steunen wij ondernemers met het opbouwen van hun eigen bedrijf. Zo geven wij andere ondernemers een eerlijke kans en de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen.

 


Giovanni van Bronckhorst Foundation

AA Lease is autosponsor van de Giovanni van Bronckhorst Foundation. Door middel van een auto kan de foundation kinderen voorzien van de juiste sport- en onderwijsmaterialen. Met de bedoeling dat de kinderen met een leerachterstand grote sprongen in zelfbewustzijn en zelfvertrouwen met als gevolg dat de schoolprestaties verbeteren.

 


Dirk Kuyt Foundation

De Dirk Kuyt Foundation ondersteunt en organiseert inmiddels ca. 100 sportevenementen door heel Nederland om sport-stimulerende projecten te realiseren voor mensen met een beperking. Om ons steentje bij te dragen, sponsoren wij de foundation met een rolstoelbus. Door middel van een rolstoelbus kunnen mensen met een beperking gemakkelijk vervoerd worden.

 


De Voedselbank

AA Lease is trotse bus sponsor van de Voedselbank Dordrecht. De hulp van de Voedselbank is bedoeld om mensen/gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen. Door de Voedselbank te ondersteunen wordt het hen mogelijk gemaakt om aangeboden levensmiddelen op te halen en ook de pakketten rond te brengen.

 


Erasmus MC Vriendenfonds

Het Erasmus MC werkt aan een gezonde bevolking en excellente zorg. Het fonds strijdt onder andere tegen kanker, alzheimer, hart- en vaatziekten. Maar, natuurlijk ook nog tegen vele andere ziekten. Als sponsor leveren wij een belangrijke bijdrage om de noodzakelijke onderzoeken te realiseren.

 

Eigen personeel

Ook is de aandacht voor de individuele werknemer essentieel binnen het MVO beleid. Zo krijgt elke medewerker minimaal één keer per jaar een functioneringsgesprek. Het doel van deze gesprekken is de medewerker te helpen zich verder te laten ontwikkelen naar een hoger plan. Opleidingen zijn belangrijk binnen AA Lease. Zo zijn nieuwe medewerkers verplicht om de cursus VNA leasing te volgen. Onze focus blijft op het intern opleiden van medewerkers, zowel in de AA Academy als middels actieve coaching ‘on the job’.

Planet

ISO gecertificeerd

 

AA Lease is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Zo wordt het milieumanagementsysteem gebruikt om bij de organisatie een passend milieubeleid te ontwikkelen en ook de uitvoering ervan te borgen.

 

Onze milieu doelstellingen:

  • AA Lease wil dat de gemiddelde CO2 uitstoot van de nieuw ingezette auto’s in 2024 onder de 90 gram zit.
  • Door ontwikkelen van ons inkoopbeleid op duurzaamheid;
  • AA Lease heeft voor 2024 als doel gesteld om 1% besparing te realiseren op het brandstofverbruik van haar eigen auto’s, 10% besparing op papierverbruik en 2% besparing op het brandstofverbruik op het vervoer van het personeel;
  • Actieve deelname aan sector initiatieven;
  • Jaarlijks trainen van medewerkers op duurzaamheid in het algemeen en duurzame mobiliteit in het bijzonder.

 

Wij nemen onze verantwoordelijkheid op duurzame mobiliteit en werken hand in hand met onze klanten om innovatieve mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Klik hier voor onze duurzaamheidsverklaring.