AA Lease

Duurzaamheidscan

AA Lease verzorgt graag een scan van jouw actuele wagenpark. Op deze manier brengen wij in kaart hoe je wagenpark duurzamer kan worden ingericht en hoe het autogebruik kan worden geoptimaliseerd hetgeen de C02-uitstoot verlaagt. Tevens worden alle mogelijke mobiliteitsvormen die AA Lease biedt meegenomen als mogelijke oplossingen / alternatieven. Je kunt hierbij denken aan Full-Operational-Lease, verhuur, fietslease, mobiliteitskaart etc.

 

Een duurzaamheidscan van AA Lease voegt altijd waarde toe voor je bedrijf: Alle mogelijke verbeteringen worden in kaart gebracht. De uitkomst kan natuurlijk ook zijn dat alle zaken reeds heel goed geregeld zijn. In dit laatste geval is onze duurzaamheidscan een goede bevestiging van de ingezette koers. Graag plannen wij een vrijblijvende afspraak om de mogelijkheden verder te bespreken.

 

Actueel
Om CO2-uitstoot te verminderen zijn grote werkgevers verplicht om vanaf 2023 de gegevens voor woon-werk en zakelijk verkeer aan te leveren. Met grote werkgever wordt bedoelt dat er 100 of meer werknemers zijn. Door het rapporteren van deze gegevens hoopt staatssecretaris Heijen dat ondernemingen bewust kiezen voor duurzame mobiliteit, zoals:

  • Thuiswerken
  • Met het openbaar vervoer naar het werk
  • Of met de fiets naar het werk

 

Staatssecretaris Heijen hoopt dat daarmee een reductie van 1 megatron CO2-uitstoot gerealiseerd wordt. Deze nieuwe regelgeving is onderdeel van het Klimaatakkoord.

 

Gedurende twee jaar, vanaf 1 januari 2023, rapporteren grote werkgevers over het totaal van de door de werknemers gereden woon-werk en zakelijke kilometers, ook wel de werkgebonden personenmobiliteit genoemd. Deze periode geldt als een proefperiode. Voor de grote werkgevers is namelijk een gezamenlijk CO2-plafond vastgesteld. Daalt in de proefperiode de CO2 uitstoot voldoende dan blijft sprake van een gezamenlijk plafond. Neemt de CO2-reductie echter onvoldoende af dan kan, na de proefperiode zal een norm per onderneming worden opgelegd, waarin de Co2-uitstoot per reizigerskilometer wordt gemaximeerd. Deze norm is in het nieuwe wetsvoorstel opgenomen zodat deze snel in werking kan treden op het moment dat dat nodig blijkt.

 

Bij het opstellen van deze nieuwe regelgeving is rekening gehouden met de AVG. Werkgevers leveren uitsluitend het totaal aantal kilometers aan en geen gegevens per werknemer.

 

Meer weten over onze vrijblijvende duurzaamheidscan?