AA Lease

Privé lease

Auto’s kopen is niet meer de enige manier om een auto te bezitten, want u kunt ook gebruik maken van privé lease. Alle kosten zijn voor u geregeld, u hoeft alleen nog maar voor de brandstof te zorgen. Om u nog meer zekerheid te bieden heeft AA Lease zich aangesloten bij het Keurmerk Private Lease.

 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op: 078 – 631 13 12

Logo-Keurmerk-Private-Lease-DEF-CMYK-01

Kan ik het contract tussentijds beëindigen?

Het is mogelijk om je privé lease contract tussentijds te beëindigen. Echter, bij opzegging na het eerste jaar geldt een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de nog resterende leasetermijnen. De opzeggingsvergoeding is ten hoogste het bedrag van het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die betaald zijn en nog moeten worden betaald tot het moment van opzeggen en de gezamenlijke – hogere – termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan.

 

Rekenvoorbeeld vaste opzeggingsvergoeding:

Het vaste percentage is 40%. Het termijnbedrag is €200. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x €200 = €2.400 moeten betalen. De opzegvergoeding bedraagt dus 40% van €2.400 = €960.

 

Rekenvoorbeeld maximale opzeggingsvergoeding:

Stel u had bij een aanvang van de overeenkomst een looptijd van 24 maanden gekozen. Dan was het termijnbedrag €245 in plaats van €200 zoals bij de gekozen looptijd van 36 maanden. De opzeggingsvergoeding mag dus maximaal €245 – €200 = €45 * 24 maanden – € 1.080 bedragen.

 

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage bij schade?

De eigen bijdrage per schadegeval bedraagt maximaal €500. Als zich binnen een periode van 12 maanden meer dan twee schadegevallen voordoen zoals in artikel 26 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease, heeft AA Lease het recht de bijdrage te verhogen naar maximaal €1.000.

 

Wordt de leaseovereenkomst als financiële verplichting bij Bureau Kredietregistratie geregistreerd?

Ja, 100% van de som van alle leasetermijnen wordt bij het BKR geregistreerd. Een voorbeeld: U sluit een Private Leasecontract af met een looptijd van 24 maanden. Het maandbedrag van dit contract bedraagt €250. Er wordt dus een bedrag van 24 maanden * €250 = €6.000 geregistreerd bij het BKR.

 

Welke componenten zitten standaard in mijn Privé Leaseovereenkomst?

Het enige waar u naar hoeft om te kijken zijn de brandstofkosten. De rest regelen wij! De volgende onderdelen zitten standaard in de Private Leaseovereenkomst:

  • Motorrijtuigenbelasting;
  • Kosten voor reparatie en regulier onderhoud van het voertuig;
  • Premie voor een verzekering van aansprakelijkheid voor schade aan derden (WA-verzekering);
  • Premie voor een verzekering van schade aan het voertuig door aanrijding, diefstal en andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen (cascoschade);
  • Kosten van pechhulp;
  • Kosten van vervangend vervoer in Nederland tijdens reparatie of onderhoud.

 

Heeft u een klacht? 

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening en wilt u graag een klacht indienen? Laat het ons weten! Wij willen altijd onze dienstverlening verbeteren en dankzij uw ervaringen kunnen wij dit realiseren.

U kunt uw klacht indienen via privelease@aalease.nl. Wij streven ernaar uw klacht binnen één werkdag in behandeling te nemen en binnen 5 werkdagen af te handelen.

Bent u niet tevreden over de door ons geboden oplossing? Dan kunt u altijd terecht bij de Geschillencommissie Private Lease, Bordewijk 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

Interessante links: