BlueTag

COMMITMENT

 

De inspanningen van AA Lease gaan verder dan zijn producten en diensten. Ook de eigen interne duurzaamheid staat voorop. In 2012 heeft AA Lease een duurzaamheidsverklaring opgesteld met een duidelijk ambitieniveau en heldere doelstellingen. AA Lease is daarnaast ISO 14001 gecertificeerd. Duurzaamheid staat hoog op de agenda en de verantwoordelijke stuurgroep komt geregeld bij elkaar om nieuwe initiatieven te ontplooien en duurzame mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Daarnaast is AA Lease lid van het sectorinitiatief 'Bewust en verantwoord omgaan met energie' voor de regio Zuidwest & Midden Nederland. Het initiatief richt zich op het bereiken van concrete resultaten voor wat betreft bewustwoording bij het eigen personeel, de technische maatregelen die genomen kunnen worden, en het tonen van leiderschap door bijvoorbeeld voorbeeldgedrag te tonen en proactief te investeren in de energiereductie. De notulen van de bijeenkomst van 14 april 2016 vindt u hier.

Samen met de ANWB en Climate Neutral Group compenseren wij de CO2-uitstoot van onze klanten. De CO2 compensatie wordt door GreenSeat, onderdeel van de Climate Neutral Group, geïnvesteerd in duurzame energie. Het certificaat vindt u hier.

 

ISO 14001

 

AA Lease is ISO 14001 gecertificeerd. De ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waar een goed milieumanagementsysteem aan moet voldoen. Op deze manier besteed AA Lease structureel aandacht aan het milieu binnen onze bedrijfsvoering.

Cleaner Car Contracts

 

Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, moeten we koolstofemissies van het vervoer in 2050 verminderen met 60%! Verbetering van de brandstofefficiëntie van de auto is een zeer effectieve manier om dit te doen. Cleaner Car Contracts is een coalitie van milieuorganisaties en autoleasebedrijven. Gezamenlijk beseffen wij dat het verbeteren van de brandstofefficiëntie voordelen heeft voor klimaat en milieu maar ook de kosten verlaagt van het autorijden. Door ondertekening van een Cleaner Car Contract conformeert AA Lease zich aan de ambitieuze doelstellingen voor het verbeteren van de brandstofefficiëntie en het reduceren van CO2-emissie. De opgestelde doelen zijn zelfs ambitieuzer dan het Europese CO2 reductie pad voor personenauto's.

Sinds 2014 is AA Lease aangesloten bij Cleaner Car Contracts. Door dit contract conformeren we ons aan de internationale doelstelling om in 2020 de gemiddelde CO2-uitstoot van de nieuw gekochte auto's te reduceren naar 95 gram per kilometer. Daarnaast is een tussentijdse doelstelling voor 2014 geformuleerd, deze bedraagt 113 gram per kilometer. Omdat AA Lease hier momenteel aan voldoet hebben we het Gold fleet contract ontvangen.

  SGS ISO 14001 TCL HR
CCC gold award on white background

 

 


 

 

AA Lease bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib

Sinds januari 2015 is AA Lease bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib. Omdat onze inspanningen verder gaan dan onze eigen producten en diensten vinden wij het belangrijk om als bedrijf maatschappelijk betrokken te zijn. Oxfam Novib gaat, net als AA Lease, uit van de kracht van de mensen zelf.

Oxfam Novib zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij hun microfinancieringsprogramma krijgen ondernemende mensen daar een klein krediet. En daarmee krijgen ze de kans een eigen bedrijfje en een zelfstandig betaan op te bouwen. Zo kunnen mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst én dat van hun land.

Bedrijvenambassadeurs webbanner Engels

 

 

 

 

 

 

 

Logo AA RENTAL BlueTag  Dé oplossing voor duurzaam rijden     
Copyright © AA Lease